وکیل انحصار وراثت

وکیل انحصار وراثت
آیا شما به وکیل متخصص در امور انحصار وراثت نیاز دارید؟ آیا مراتب حقوقی دعاوی مربوط به انحصار وراثت را می دانید؟ آیا از آخرین تغییرات و اصلاحات در مورد دعاوی انحصار وراثت اطلاع دارید؟ مقاله ی حاضرکه توسط دفتر وکالت حسین پور برای شما عزیزان به رشته تحریر درآمده است در خصوص وکیل متخصص درامور انحصار وراثت می باشد.از جمله مسائل مهم در خصوص انحصار وراثت چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت است.در این نوشتار که توسط مشاورین دفتر وکالت احد حسین پور برای شما عزیزان به رشته تحریر در آمده است، سعی بر آن شده که به تمامی سوالات شما عزیزان در خصوص اخذ گواهی انحصار وراثت و مراتب حقوقی آن پاسخ داده شود .
فوت یكی از بستگان نزدیك عموما آثاری از جمله لزوم تعیین تكلیف مایملك وی و میزان سهم و حقوق وراث را بدنبال دارد. موضوعی كه در جامعه امروزی بسیار رواج دارد و شاهد دعاوی حقوقی و آثار آن هستیم.
تعریف انحصار وراثت :
انحصار وراثت عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذیصلاح.
به بیان ساده تر یعنی بعد ازاینکه شخص فوت می کند مشخص شود که چه کسانی از ایشان ارث می برند.
در اثر فوت شخص اموال وی به طور قهری به وارثین او منتقل می گردداما ابتدا باید وارث بودن و سهم الارث هر یک از وراث به طور مشخص در دادگاه بررسی و اثبات گردد. بنابراین دادگاه پس از بررسی مراتب حقوقی لازم در خصوص وراث ، گواهی‌ نامه‌ای به نام تصدیق انحصار وراثت صادر می‌نماید که در اختیار وراث واشخاص ذینفع قرار خواهد گرفت.
مزایای اخذ وکیل در خصوص انحصار وراثت :
اگر مراتب حقوقی اخذ تصدیق انحصار وراثت توسط وکیل متخصص در این امر پیش برود، وکیل میتواند اموال متوفی را که ناشناخته می باشد معرفی و میزان سهم هر یک از وراث را از ماترک متوفی مشخص کند. همچنین مدت زمان گرفتن گواهی انحصار وراثت کمتر خواهد شدو نیازی به حضور وراث در مراجع قضایی نخواهد بود. حتیوکیل میتواند بعد از مشخص شدن سهم افراد برای فروش سهم هر یک از وراث به شخص دیگر اقدام کند.
وراث متوفی و اشخاص ذینفع یعنی هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی دارد،اشخاص صلاحیت دار برای ارائه دادخواست انحصار وراثت می باشندو می توانندازشورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند.
رویه اجرای پرونده های انحصار وراثت :
ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: دعاوی راجع به تركه متوفی در دادگاه محلی كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده رسیدگی خواهد شد و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت شورایی كه اخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است، خواهد بود. بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت شورایی است كه آخرین محل سكونت متوفی بوده است .
شورا در جهت رسیدگی به پرونده های انحصار وراثت پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه، با هزینه متقاضی در خواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامه ی كثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید.
• پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به مفاد دادخواست معترض باشد اعتراض خویش را تقدیم دادگاه می نماید و شورا جلسه ای را جهت رسیدگی تعیین می نماید و به متقاضی و معترض ابلاغ می کند. پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می شود كه قابل تجدید نظر خواهد بود .
اشخاصی که می‌توانند به گواهی انحصار وراثت اعتراض کنند، عبارتند از :
• دادستان یا رییس حوزه قضایی که می‌تواند به ‌درخواست تصدیق وراثت اعتراض کند. همچنین وی می‌تواند در صورتی كه متوفی را بلاوارث بداند، به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم كه تصدیق ‌مسبوق به آگهی نبوده‌است، اعتراض كند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه تقاضای تجدیدنظر کند و تا زمانی كه برای محجور، قیم و برای غایب،امین معین نشده است، دادستان می‌تواند به نام محجور و غایب به درخواست تصدیق انحصار ‌وراثت اعتراض کند که این موضوع در ماده 368 قانون امور حسبی بیان شده اس.
• اشخاص ذی‌نفع ‌در صورتی که گواهی انحصار وراثت به زیان وراث یا اشخاص ذی‌نفع صادر شودو مطابق ماده 369 قانون امور حسبی، رای دادگاه در این مورد قابل تجدیدنظرخواهی است.
2-در صورتی كه كسی به آن درخواست اعتراض ننماید، بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث ، گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترك است صادر می گردد.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهی انحصار وراثت :
شناسنامه متوفی
گواهی فوت متوفی
کارت ملی متوفی
استشهادیه محضری
رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث)
کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث
وکیل متخصص در امور انحصار وراثت :
دفتر وکالت احد حسین پور با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها می باشد. دفتر وکالت احد حسین پور وکیل پایه یک دادگستری با قریب به 10 سال سابقه وکالت می باشد و یکی از وکلای پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشوراست. لذا با توجه به امور تخصصی انحصار وراثت و استفاده از وکلای متخصص و مجرب در زمینه دعاوی مربوط به انحصار وراثت ، شما عزیزان می توانید با وکلا و مشاورین زبده دفتر وکالت احد حسین پور مشورت نمایید واطلاعات لازمه رااز ما دریافت نمایید.