وکیل امور بین الملل

وکیل امور بین المللی
علم حقوق ،دریکی ازتقسیم بندی های مهم ،به حقوق داخلی وحقوق بین الملل ،تقسیم می شود. حقوق داخلی ،شامل کلیه مسایل درباب قوانین مدنی و کیفری که درداخل هرکشوری، قابلیت اجرا دارند، می شود. مسایلی چون ،مطالبه وجه، قراردادهای تجاری وقراردادهای خرید وفروش اموال منقول وغیر منقول، روابط کارگر وکارفرما، روابط موجر ومستاجر، روابط زوجین بایکدیگر، حقوق زن قبل از ازدواج، بعد ازازدواج ،بعد ازطلاق ازهمسر ویافوت همسر ،وحقوق زوج ، مراحل اخذ سند مالکیت ،اثبات نسب ،امور حسبی ،شامل وراثت ،وصیت نامه ،وقف اموال ،واموری چون قاچاق مواد مخدر ،قاچاق کالا وارز ،ودر مجموع مسایل مرتبط با حقوق داخل کشور ،زیرمجموعه حقوق داخلی قرارمی گیرد .امادرحقوق بین الملل که به دو بخش حقوق بین الملل عمومی (روابط بین دو کشور) وحقوق بین الملل خصوصی (روابط اشخاص ،اعم ازحقوقی وحقیقی ازکشورهای مختلف) تقسیم می شود، قوانین ومعاهده نامه ها وکنوانسیونهای بین المللی حاکم است .مهمترین بخش حقوق بین الملل که موضوع بحث ها واختلافات مابین افراد دو کشور قرار میگیرد ،بحث تعارض قوانین می باشد .دراین مقاله که توسط وکلای امور بین المللی در دفتر وکالت حسین پور ،تهیه وتنظیم شده است بامفاهیمی چون ،تعارض قوانین ،راه های حل تعارض قوانین ،وکیل معتبر امور بین المللی ،موسسه حقوقی خدمات مشاوره حقوقی بین المللی ،دادگاه صالح جهت حل تعارض قوانین درامور شخصی بین اتباع دو کشور وسایر مسایل حقوقی مرتبط ،آشنا خواهید شد.
تعارض قوانین
آیا تاکنون به مفهوم تعارض قوانین اندیشیده اید؟ بامثالی ساده ،مفهوم تعارض قوانین را برای شما عزیزان، شرح خواهیم داد. باتوجه به اینکه قوانین داخلی هرکشوری باتوجه به پیشینه آن کشور وبا فاکتورهایی چون دین ،فرهنگ وسوابق اجتماعی تصویب می شود ،این گونه اختلافات درقوانین داخلی کشورها ،یکی ازعوامل ایجاد تعارض قوانین است.فرض بفرمایید زن وشوهری آمریکایی که ساکن کشور نروژ می باشند ،دارای فرزندی شده اند .سیستم اعطا تابعیت کشور نروژ ،خون می باشد یعنی اینکه یکی از پدر ویامادر کودک ،لازم است نروژی باشند تا کودک متولد شده ،موفق به اخذ تابعیت نروژ شود .اما سیستم اعطا تابعیت ایالات متحده آمریکا ،سیستم خاک است ،به این معنی که شخص متولد شده درخاک آمریکا ،صرفنظر از تابعیت والدین خود ،اخذ تابعیت آمریکا رابه صورت قانونی ،پیش روی خود دارد .حال تکلیف کودک درمثال بالا ،چه می شود .؟حل این گونه تعارض ها در تخصص حقوق بین الملل خصوصی است که علم حقوق مهاجرت نیز زیرمجموعه ان قرار می گیرد .درمثال بالا ،کودک متولد شده باتوجه به اینکه ایالات متحده آمریکا، سیستم اعطا تابعیت ازطریق خون را به صورت فرعی پذیرفته است ،تابعیت امریکایی به کودک اعطا می شود .حال اگر والدین همین کودک درکشور ایران به اختلاف دچار شوند وخواستار طلاق باشتد ،دادگاه کدم کشور صالح به رسیدگی است ؟اگر تبعه کشور افغانستان ،درمحدوده کشور پاکستان ،مرتکب قتل تبعه ایرانی شود ،دادگاه کدام کشور ،صلاحیت رسیدگی دارد ؟وکیل معتبر بین المللی ،که تشخیص صلاحیت دادگاه بااوست ومی تواند مشاوره حقوقی لازم ارایه نماید چه ویژگیهایی دارد ؟
صلاحیت دادگاه بین المللی
طبق قوانین ومعاهده نامه های بین المللی و داخلی ،تشخیص صلاحیت رسیدگی به هر دعوایی ،با دادگاهی است که پرونده در آن دادگاه مطرح شده است .قاضی دادگاه قبل ازورود به ماهیت هر دعوایی ،ابتدا نسبت به تشخیص صلاحیت خود واینکه آیا صلاحیت ذاتی ویا محلی برای رسیدگی به پرونده را دارد ،تصمیم گیری خواهد نمود .دربعضی ازموارد ،این تصمیم دادگاه قابل اعتراض در محکمه بالاتر است .اما اگر دادگاهی علیرغم نداشتن صلاحیت لازم قانونی ،شروع به رسیدگی نماید وطرفین به لاین موضوع معترض باشند ،تکلیف چیست؟ دراین گونه موارد ،معمولا طرفین با یکی ازطرفین ،امکان اعتراض وایراد اشکال رادارند ومعمولا دادگاه به این اعتراض وایراد عدم صلاحیت به صورت مکتوب پاسخ خواهد داد. اگر خود راصالح به رسیدگی ندانست ،پرونده را به مرجع صلاحیتدار ارسال خواهد نمود .
صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری
دیوان بین المللی کیفری ،نیز،مانند دادگاه بین المللی ،براساس عضویت وامضای اعضا وبراساس اساسنامه دیوان ،رسیدگی به جنایات جنگی را دردستور کار خود دارد و دادگاهی دایمی محسوب می شود. مانند همه دادگاههای کیفری ،این دادگاه نیز از رکن دادسرا باریاست دادستان ودادگاه وهمچنین ازدادگاه تجدید نظر تشکیل شده است. جرایمی چون ،جرایم علیه بشریت ،جنایات جنگی ونسل کشی ازجمله موضوعات داخل درصلاحیت دادگاه کیفری بین المللی می باشد .دادگاه بین المللی یکی قوای زیرمجموعه سازمان ملل متحد می باشد ،که مرکز اصلی آن درشهر لاهه ،کشور هلند ،مستقر می باشد .کلیه اختلافات حقوقی مابین کشورها ،به دادگاه بین الملل ارجاع می شود .دیوان بین المللی درحدود صلاحیت ذاتی خود ،درواقع رکن قضایی سازمان ملل متحد است ومشاور حقوقی ومشورتی سازمان ملل متحد ،محسوب می شود .کشورهایی که به عضویت سازمان ملل متحد ،درآمده اند ،به صورت اتوماتیک ،اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری را پذیرفته وازآن تبعیت می نمایند .یکی از بزرگتریت ضعف های دادگاه بین الملل ،الزام رضایت طرفین درارجاع دعوا به دیوان می باشد .در واقع ،دادگاه بین المللی به نوعی درنقش داور مرضی الطرفین ،ظاهر می شود ودر مناقشات بین المللی حکمیت می کند .درصورت عدم رضایت طرفین درارجاع پرونده به دیوان ،امکان طرح پرونده دردیوان بین المللی، نیست.
وکیل بین المللی دارای صلاحیت در دادگاههای بین المللی
به صورت کلی تمامی وکلای دادگستری که مورد تایید کشور خود باشد، امکان حضور دردادگاههای بین المللی اعم ازدیوان کیفری بین المللی ویا دیوان بین المللی رادارد. هریک از طرفین دعوی می توانند وکیل خود رابه این دادگاه معرفی نموده وطرح یا دفاع ازدعوا رابه وکیل امور بین الملل بسپارند، اما وکالت دردعاوی اشخاص (به جز دولتها) حکایت دیگری دارد که درادامه خواهد آمد .
وکیل متخصص درامور بین المللی
درهرکشوری ،اعطا پروانه وکالت به فارغ التحصیلان رشته حقوق ،جهت دفاع ازحقوق موکلین ،تابع شرایط وضوابط خاصی می باشد .طبق قوانین داخلی کشورها ،وکلای دادگستری در کلیه امور حقوقی ،امکان ارایه مشاوره را دارند . اما دربعضی ازکشورها همچون انگلستان ،استرالیا ،کانادا ونیوزلند وایالات متحده امریکا ،وکالت به صورت تخصصی ارایه می شود .درکشورهای مذکور ،وکیل دادگستری ؛،وکیل مهاجرت ،وکیل امور مالیاتی ،وکیل خانواده ،وکیل قرارداها وسایر رشته های وکالت به صورت تخصصی ودپارتمان های جداگانه وجود دارد وهر وکیلی امکان ارایه خدمات مشاوره حقوقی ،فقط درحوزه تخصصی خود رادارا می باشد .درکشور جمهوری اسلامی ایران ،باتوجه به روح کلی قانون وکالت ،وکلای دادگستری ،حق مداخله وقبول وکالت درکلیه پرونده ها رادارند و وکلایی که در رشته های حقوق بین الملل ،حقوق تجارت بین الملل ویا سایر رشته های حثقوقی مرتبط تحصیل کرده باشند ازامکان بالقوه بیشتری جهت اعلام وکالت درپرونده های بین المللی رادارند .مشاورین حقوقی بین المللی ،همانند سایر مشاوره های حقوقی دررشته های دیگر حقوقی ،امکانی برای وکلای ایرانی فراهم نموده است تا باتعامل باوکلای سایر کشورها تحت عنوان کانون بین المللی وکلا وسازمان های مردم نهاد به خدمات بیشتر به جامعه بپردازند.
یکی از صدها خدمات دفتر وکالت حسین پور که باتشکیل گروه وکلایی درداخل وخارج ازایران ،وکلای متبحر ایرانی ،مقیم همه نقاط دنیا راگرد هم فراهم آورده است تا امکان ارایه خدمات مشاوره حقوقی بین المللی ومعرفی وکیل امور بین المللی رابرای هم وطنان عزیز درتمامی نقاط دنیا فراهم نماید .کلیه پرونده های موکلین عزیز ،باحضور 2 وکیل پایه یک دادگستری، پیگیری وانجام خواهد شد وبابت حضور وکیل دوم ،شما وجهی پرداخت نخواهید کرد .باتوجه به اینکه در آینده های نزدیک ،امکان مشاوره حقوقی آنلاین با احد حسین پور ، وکیل پایه یک دادگستری فراهم خواهد شد، و ایشان، امکان برخورداری ازخدمات مشاوره حقوقی بین المللی برای همه عزیزان را درداخل وخارج ازکشور فراهم خواهد نمود