وکیل وصول مطالبات

وکیل مطالبات
طلب درلغت فارسی به پول یاچیزی که به کسی وام داده شده است اطلاق می شود ودرمقابل بدهی قرار می گیرد.مطالبه نیز به معنی طلب کردن وخواستن حق است.مطالبات جمع مطالبه ووصول مطالبات به معنی درخواست پرداخت بدهی وتسویه حساب بدهکار باطلبکاراست. درصورتی که خانمی مطالبه مهریه ازهمسرش نماید وهمسرش ازپرداخت مهریه باداشتن شرایط پرداخت استنکاف نماید،چاره چیست؟ وقتی شما ضمانت وام برادرتان رانموده اید وبرادرتان ازپرداخت اقساط وام استنکاف می ورزد،چه راه قانونی وجود دارد؟شما ملک خود رافروخته ودرقبال آن چک دریافت نموده اید،خریدار ازپرداخت وجه چک خودداری می نماید،آیا راهی برای بازپس گرفتن ملک وجود دارد؟آیا تاکنون واژه وکیل وصول مطالبات راشنیده اید؟وکیل وصول مطالبات، جایگاه قانونی دارد ؟چه کسانی صلاحیت وکالت دروصول مطالبات رادارند؟وکیل وصول مطالبات چه ویژگیهایی دارد؟ پاسخ این سوالات درمتن پیش روی شما داده شده است.این نوشتار،توسط کارشناسان حقوقی دفتر وکالت حسین پور تهیه وتنظیم شده است.این دفتر باراه اندازی دپارتمان های تخصصی حقوقی،امکان انجام مشاوره های حقوقی آنلاین؛،تلفنی وحضوری رابرای شما عزیزان فراهم نموده است..
وکیل دادگستری
تمامی افرادی که ازطریق شرکت درآزمون ورودی کانون وکلای دادگستری پذیرفته شده ومراحل گزینش واختبار علمی وهمچنین کارآموزی رابا موفقیت به اتمام رسانده باشند،وکیل دادگستری نامیده می شوند ومیتوانند درکلیه امور حقوقی اظهار نظر نمایند.بعضی ازوکلای دادگستری باتوجه به نوع علاقه وتجربه خود، پرونده های وصول مطالبات راوجهه همت خود قرارداده وبه عنوان وکیل وصول مطالبات، مشغول خدمت رسانی به هم وطنان عزیز دراین زمینه می باشند. نکته قابل توجه تاسیس موسسات حقوقی توسط افرادی غیر ازوکیل دادگستری می باشد که با توسل به راههای غیر قانونی وارعاب وتهدید بدهکار،به اصطلاح شرخری کرده ودرقبال پرداخت مبلغی به طلبکار، کلیه حق وحقوق طلبکار دروصول وجه را به خود منتقل می نمایند ودراین بین از انجام هیچ گونه عمل غیر قانونی خودداری نمی نمایند.اما وکیل وصول مطالبات که دارای پروانه رسمی وکالت است،با اخذ وکالت رسمی دادگستری درفرم های مخصوص وکالت، اقدام به طرح دعوی وصول مطالبات ازطریق قانونی می نماید.دعاوی ازقبیل، مطالبه وجه چک – مطالبه مهریه- مطالبه نفقه گذشته- مطالبه خسارات قراردادی- مطالبه دیه وسایر مواردی که مطالبه وجه یاطلبی راشامل می شود درصلاحیت وکیل وصول مطالبات می باشد .درصورتی که شما ضامن وام شده باشید وبراساس تعهدات،مجبور به پرداخت اقساط شدید،می توانید به بدهکار اصلی مراجعه نموده وباکمک وکیل وصول مطالبات ،نسبت به طرح دعوی ووصول طلب اقدام فرمایید.
وکیل متخصص دروصول مطالبات
همانگونه که دربالا ذکر شد،تعدادی ازوکلای پایه یک دادگستری وموسسات حقوقی معتبر،به صورت تخصصی انجام پرونده های وصول مطالبات را دردستور کار خود قرارداده وبه دلیل حجم بالای پرونده های وصول مطالبات وتخصصی بودن ،وکیل وصول مطالبات، تمامی مراحل انجام کار دراین موسسه های حقوقی ازابتدا تاانتها توسط وکیل وصول مطالبات انجام می شود.پرونده های مطالبه وجه از طریق اداره اجرای اسناد رسمی مستقر درادارات ثبت اسناد واملاک هرشهری ونیز از طریق دادگاههای عمومی حقوقی قابل انجام است.طرح موضوع دراجرای اسناد رسمی ثبت کم هزینه وزمان بر است اما از طریق دادگاه درمدت زمان کمتر وباهزینه های بیشتری قابل انجام است.درهرصورت در صورت محکومیت خوانده،ازباب تسبیب به پرداخت هزینه های دادرسی ودرمواردی خسارت تاخیر تادیه محکوم خواهد شد. وکیل وصول مطالبات درصورتی که ازطریق اجرای ثبت اسناد رسمی،امکان انجام ووصول مطالبات راداشته باشد ویاازطریق محاکم دادگستری ،درهرصورت تعرفه های قانونی حق الوکاله رعایت نموده ودرصورتی که مبلغی بیش ازتعرفه دریافت نماید ملزم به پرداخت مالیات کامل مبالغ دریافتی می باشد.
سوالات متداول درباره وصول مطالبات
درصورتی که بدهکار وام بانکی اقساط خود راپرداخت ننماید وضامن نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام نماید،تکلیف ضامن چیست وآیا میتواند نسبت به وصول طلب اقدام نماید؟بله .ضامن، پس ازپرداخت مبالغ اقساط امکان مراجعه وطرح دعوی مطالبه وجه رادارد.
تکلیف خسارات دادرسی وهزینه های وکیل درپرونده های وصول مطالبات چیست؟درصورتی که خوانده محکوم شود،کلیه هزینه های دادرسی وحق الوکاله وکیل قابل مطالبه است.
وکیل وصول مطالبات تا چه حدی ازسوی موکل اختیار دارد؟حدود اختیارات طبق وکالتنامه مشخص می شود.
مدارک لازم جهت طرح پرونده وصول مطالبات
وصول طلب یا مطالبه وجه دعوای حقوقی است وکلیه دعاوی حقوقی ازطریق نگارش دادخواست که فرم مخصوصی است انجام پذیر است.تنطیم دادخواست اهمیت فوق العاده ای دارد وهمچنین تشخصی نوع دعو درسرنوشت پرونده بسیار موثر است. مطالبه وجه دعوای مالی ومستلزم پرداخت کامل هزینه دادرسی ازسوی موکل می باشد.
وکالتنامه وکیل- فرم تنظیم وامضا شده دادخواست- تعیین نوع خواسته به صورت دقیق ومنجز- مدارک ومستندات- وتصویر کارت ملی ازمدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی مطالبه وجه ویا اصطلاحا پرونده وصول مطالبات می باشد.پس ازطرح دعوی وارجاع به شعبه دادگاه حقوقی ویاشعبه شورای حل اختلاف،بادستور رییس شعبه وقت رسیدگی به پرونده تعیین وبه طرفین دعوی ابلاغ می شود.
دفتر وکالت احد حسین پور با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری در سطح ایران و در سطح بین الملل آماده ی ارائه ی مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی زمینه ها می باشد. دفتر وکالت احد حسین پور وکیل پایه یک دادگستری با قریب به 10 سال سابقه وکالت می باشد و یکی از وکلای پیشرو در وکالت تخصصی در داخل و خارج از کشوراست،امکان ارایه مشاوره حقوقی وهمچنین قبول وکالت و معرفی وکیل وصول مطالبات به شما عزیزان رادارد.شما می توانید درتمامی ایام هفته براساس اعلام درسایت وکانال های تلگرام دفتر وکالت احد حسین پور ،ازمشاوره تلفنی وحضوری وهمچنین مشاوره آنلاین ،برخوردارشوید.