درباره ما

اینجانب موسس دارالوکاله احد حسین پور، وکیل پایه یک دادگستری می باشم. که فعالیت دفتر وکالت بنده، درعرصه های حقوق داخلی وحقوق بین الملل می باشد و سابقه وکالت اینجانب به سال 1388 بر می گردد به نتیجه رسیدن بیش از 1000هزار پرونده موفق در عرصه حقوق مهاجرت وحقوق تجارت بین الملل، حقوق فناوری ارتباطات و اطلاعات و سایر... تنها یکی ازدستاوردهای اینجانب می باشد . درراستای تحقق حداکثری شعائر امر وکالت اقدام به انعقاد قرارداد همکاری باوکلای سایر شهرهای این مرز و بوم و سایر کشورها وسازمانهای مهاجرتی معتبر بین المللی نمودام وبراساس اختیارات حاصل ازقوانین و نظامات وکالت ، برگزاری دوره های حقوق مهاجرت – حقوق بین الملل خصوصی ،حقوق خانواده ، حقوق کیفری، حقوق خصوصی و تعلیم وتربیت کارآموزان وکالت دردستور کار بنده قرار دارد. برگزاری منظم کارگاههای اموزشی وسمینارهای حقوقی درسطح بین المللی وداخلی، وبااستفاده ازتوان جوانان فارغ التحصیل رشته های مختلف حقوق، سعی درارایه خدمت صادقانه به هموطنان عزیز درسراسر دنیا داریم. اینجانب به دور ازجنجال های رسانه ای وفضای مجازی، تنها خدمت صادقانه وعلمی به مردم شریف ایران اسلامی رادر دستور کار خود قرارداده وبدون اعتنا به موسسات غیر مجاز حقوقی و وکیل نماها، به منشور اخلاقی قوانین وکالتی پای بند بوده ومی باشم .حمایت ازاقشار آسیب پذیر جامعه وارایه مشاوره حقوقی رایگان به افراد تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی (ره)- سازمان بهزیستی- موسسه خیریه کهریزک وموسسه خیریه محک، و جمعیت خیریه جذامیان و امور خیریه سای مستمندان، برگ زرین دیگری ازسوابق اینجانب می باشد. تمامی همکاران اینجانب در سراسر کشور از وکلای پایه یک دادگستری ویا فارغ التحصیلان رشته های مختلف حقوق باحداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، پس ازطی آزمون های سخت علمی وگزینش اخلاقی انتخاب شده ودرطول دوره همکاری به صورت مستمر تحت آموزش مستقیم اساتید مورد قبول اینجانب قراردارند. درکلیه پرونده های حقوق داخلی،اعم ازحقوق خانواده – پرونده های مربوط به چک – ثبت ملک واخذ سند مالکیت- پرونده های کیفری مانند کلاهبرداری- خیانت درامانت- قاچاق کالا وارز- آدم ربایی – فروش مال غیر وپرونده های مهم حقوقی وکیفری، بطور معمول 2 وکیل پایه یک دادگستری،انجام وکالت شما راعهده دار خواهند شد. درپرونده های مربوط به حقوق مهاجرت، قراردادرسمی با وکلای کشور مورد نظر موکل منعقد شده وپرونده هایی نظیر، مشاوره درامور اخذ پذیرش وویزای تحصیلی – اخذ ویزای کار و ویزای درجستجوی کار- پرونده های خرید ملک درسایر کشورها واخذ اقامت ازطریق خرید ملک - اخذ اقامت وتابعیت ازطریق سرمایه گذاری، کارآفرینی وثبت شرکت - اخذ ویزای توریستی - اخذ ویزای ازدواج واخذاقامت وتابعیت ازطریق تولد فرزند، توسط اینجانب پذیرفته وانجام خواهد شد. سابقه درخشان اینجانب ورضایت حداکثری موکلین، معرف ماست همچنین به اطلاع همراهان عزيز مي رساند، همانطور كه موكداً اعلام شده است، دفتر وکالت اینجانب هيچ گونه خدمات كاريابي داخلي يا بين المللي و يا اعزام نيروي كار به كشورهاي خارجى نداشته و ندارد، خدمات اين دفتر صرفاً مشاوره حقوقي و معرفي وكيل در پرونده هاي داخلي و بين المللي مي باشد. اینجانب به عهدی که باشما بستم تا آخر راه پای بندم